Slovenia-Russia.Com >> Klub priporoča >> Marketinške raziskave
RUS ENG SLO
  Marketinške raziskave  

 

Na prošnjo članov Klub izvaja tudi marketinške raziskave posameznih trgov in gospodarskih panog. Vsebina, roki in pogoji se dogovorijo z izvršnimi organi Kluba in z družbami, ki so pripravljene investirati v razvoj tujega trga.


 

Klub organizira tudi pogajanja z zainteresiranimi pogodbeniki v Rusiji in Sloveniji, in sicer v okviru zasebnih poslovnih obiskov in trgovinskih misij.


 

Prednost pri izvedbi in pogojih marketinških raziskav in organizacij obiskov imajo člani Kluba.


 

 

     
регистрация
восстановление
O klubu   |   Prireditve kluba   |   Slovenija-Rusija   |   Klub priporoča   |   Članstvo v klubu   |   Člani kluba

© 2010 Nekomercialno partnerstvo «Slovensko-ruski poslovni klub»