Slovenia-Russia.Com >> Сообщения
RUS ENG SLO
GALA KONCERT MANCE IN BENJAMINA IZMAJLOVIH

Aktivnost Kluba sofinancirana s straniPoročilo za javnost Nihče nima namena uničevati podjetništvo!.. 03.07.2013 - 03.07.2013

 

3. julija je potekalo srečanje ruskega in tujega poslovnega združenja z direktorjem Zveznega migracijskega urada Ruske Federacije Konstantinom Romodanovskim po temi Delovna migracija in njen vpliv na gospodarstvo države.

 

Srečanje je odprl predsednik Asociacije menedžerjev Dmitrij Zelenin in pri tem predstavil rezultate hitre raziskave Stopnja migracijske napetosti, v skladu s katero sta dve tretjini anketiranih predstavnikov podjetništva izrazili mnenje, da imajo migracijski procesi negativen vpliv na razvoj ruskega gospodarstva. Približno polovica meni, da morajo podjetniške strukture same določiti potrebe po tuji delovni sili, brez udeležbe centrov za zaposlovanje in komisije za razdeljevanje kvot. Ko je povzemal zaključke raziskave, je Dmitrij Zelenin poudaril, kako pomembna je pri preosmišljanju vloge Zveznega migracijskega urada iz nadzornega v storitveni urad učinkovitost dela, od katere je odvisen uspeh konkretnega podjetja in gospodarstva v celoti.

 

V odgovoru na uvodne besede Dmitrija Zelenina je Konstantin Romodanovsky poudaril, da je dejavnost Zveznega migracijskega urada Rusije usmerjena v izvajanje načrta realizacije koncepcije migracijske politike, ki ga je leta 2012 sprejel predsednik Ruske Federacije in v katerem je prvotni cilj, poleg varnosti in demografije, zagotavljanje kvalificirane delovne sile v gospodarstvu.

 

Omejitveni ukrepi se izvajajo le v interesih ruskega trga in družbe pred negativnimi posledicami nezakonitih migracij, ki so še posebej močno prisotne v velemestih. Tako je urad prepovedal vstop na območje Ruske Federacije 110 000 tujim državljanom in ti ukrepi bodo postajali vse ostrejši. »Vendar pa nihče nima namena uničevati podjetništva!« je miril Romodanovsky.

 

Posebej se je direktor Zveznega migracijskega urada ustavil pri načrtovanem preoblikovanju statusa RVP (dovoljenje za začasno bivanje) za tiste državljane, ki v državi prebijejo več kot 90 dni. Predloge glede novega RVP bo Državna duma obravnavala v prvem četrtletju 2014. Medtem pa se je že med pogovorom izkazalo, da je Državna duma sprejela popravke, v skladu s katerimi bo vsem, vključno s tujimi delavci, dodeljena davčna številka.

 

V skladu s statistiko, ki jo ima na voljo Zvezni migracijski urad Rusije znaša rast dotoka migrantov za tekoče leto 37 % in naloga urada je opuščanje prekomernih postopkov (trenutno več kot 800 podzakonskih aktov in odločb).

 

Reformo bo prav tako doživel mehanizem določanja kvot, ki je po mnenju Konstantina Romodanovskega: »Mehanizem določanja kvot je neprilagoljiv in »rudimentaren«, moramo ga spremeniti. Devet mesecev čakanja, da bi dobili delovno silo je za nekatere enako kot smrt. Moramo se zgledovati po zahodni Evropi, kjer obstajajo spletne strani s prostimi delovnimi mesti in če to delovno mesto ni zapolnjeno se čez mesec ali dva delodajalcu dovoli, da uporabi tujo delovno silo. Moje videnje rešitve tega problema je takšno in mi ga bomo podrobno obdelali z zveznimi organi izvršne oblasti.«

 

Zvezni migracijski urad Rusije pripravlja tudi vrsto drugih pobud, predvsem migracijski zakonik, za obravnavo in popravke, na katere je pripravljen redno vabiti predstavnike podjetnikov. Vendar to »ne sme biti olepšana slika, ki pripoveduje o migracijskem stanju, to mora biti delujoč inštrument, ki upošteva tisto, kar je bilo, in tisto, kar še bo,« je poudaril Romodanovsky.

 

Po mnenju izvršnega direktorja Asociacije menedžerjev Alekseja Kaspržaka je Asociacija skupaj z zainteresiranimi člani in partnerji pripravljena na svoja pleča prevzeti ekspertizo pripravljajočih se aktivnosti Zveznega migracijskega urada in Ministrstva za delo v okviru odprte razprave s strokovnjaki, predstavniki podjetništva in zakonodajalcem.

 

Na ostala vprašanja podjetij, družbenih in izobraževalnih ustanov je odgovoril načelnik Uprave za organizacijo dela na področju viz in dovoljenj Zveznega migracijskega urada Rusije Dmitrij Demidenko.

 

Kot moderator razprave z vodstvom Zveznega migracijskega urada je nastopil generalni direktor Meddržavnega migracijskega centra Sergej Tkačuk. Srečanja se je udeležilo več kot 70 direktorjev ruskih in tujih podjetij, vključno s predstavniki podjetniških in uradnih krogov Velike Britanije, Švedske, Finske, Ukrajine in Slovenije.

 

регистрация
восстановление
O klubu   |   Prireditve kluba   |   Slovenija-Rusija   |   Klub priporoča   |   Članstvo v klubu   |   Člani kluba

© 2010 Nekomercialno partnerstvo «Slovensko-ruski poslovni klub»