Slovenia-Russia.Com >> Članstvo v klubu >> Pogoji za članstvo v klubu
RUS ENG SLO
  Pogoji članstva v Klubu  

 

Člani Nekomercialnega partnerstva “Slovensko-ruski poslovni klub” so ustanovitelji, pa tudi na novo priključene pravne in fizične osebe. Vsi člani imajo različne pravice in obveznosti, ne glede na to, kdaj so se v Partnerstvo včlanili. Družbe so v Klub sprejete z odločbo izvršne direkcije in izvršnega organa Kluba – Kolegija.


 

Višina članarine za leto 2010 znaša 45.000 rubljev oz. v protivrednosti v EUR po tečaju CB na dan plačila.


 

Nadalje vsak član Partnerstva plača članarino v prvem mesecu leta.


 

Člani Partnerstva, ki so izrazili željo po sodelovanju v programu ali aktivnostih, ki jih izvaja Partnerstvo, plačujejo posebne zneske v skladu z redom in ceno, katera je Kolegij določil z odločbo o izvedbi ustrezne aktivnosti ali programa.


 

Obrazec za prijavo in pogoje članstva v nekomercialnem partnerstvu »Slovensko-ruski poslovni klub«.

 

     

 

регистрация
восстановление
O klubu   |   Prireditve kluba   |   Slovenija-Rusija   |   Klub priporoča   |   Članstvo v klubu   |   Člani kluba

© 2010 Nekomercialno partnerstvo «Slovensko-ruski poslovni klub»