Slovenia-Russia.Com >> Prireditve kluba >> Arhiv prireditev
RUS ENG SLO
GALA KONCERT MANCE IN BENJAMINA IZMAJLOVIH

Intervju Predsednika Slovenije


ODKRIJTE SLOVENIJO!


Republika Slovenija v ruskem tisku
Jezikovna podpora podjetjem


Vaš partner za pravne zadeve


Aktivnost Kluba sofinancirana s straniVaše vprašanje
Ваше имя: *

Ваш e-mail: *

Телефон:

Вопрос: *


Код подтверждения: *


Poročilo za javnost seminar »Migracijska ureditev v RF: perspektive in praksa« 24.10.2011

 

 


24. oktobra 2011 je v prostorih Poslovne Rusije potekal seminar "Migracijske ureditve v Ruski Federaciji: perspektive in praksa", na katerem se je zbrala mednarodna delovna skupina, ki so jo sestavljali pravni strokovnjaki in predstavniki ruskih ter slovenskih podjetij – člani in gostje Kluba.

 

Za realizacijo projektov modernizacije države rusko podjetništvo potrebuje kvalificirane kadre iz tujine, po mnenju zbranih strokovnjakov pa je migracijska ureditev Rusije še vedno omejujoče-diskriminacijskega značaja, poleg tega pa delež sivega trga izdaje dovoljenj presega 90 %. Kvote za zaposlitev tujcev, ki jih regijske oblasti umetno znižujejo, neprimernost rokov za vlogo in obravnave zahtevkov v FMS glede na poslovne potrebe, različne razlage zakonodajnih predpisov s strani izvršnih organov, anahronizmi iz sovjetskih časov, ki so povezani z omejitvijo gibanja tujih sodelavcev po regijah, in mnogi drugi omejujoči ukrepi ne urejajo trga delavne sile, temveč povzročajo tudi neposredno škodo tako ruskemu kot tujemu gospodarstvu in s tem potiskajo razvoj Rusije nazaj. Posledično celo visoko kvalificirani kadri, ne glede na nedolgo tega uvedene poenostavitve pri urejanju njihovega statusa (katerega lahko iz neznanega razloga pridobijo le v Moskvi), povečujejo človeški kapital držav, v katerih so pravila in procedure na tem področju bolj transparentni.

Slovenski in ruski podjetniki so na srečanju navedli vrsto konkretnih primerov, ko so bili veliki gradbeni in investicijski projekti upočasnjeni zaradi neučinkovite zakonodaje in primernega izpolnjevanja obstoječe. Tako je bila glavna montaža opreme na stalnem proizvodnem ciklu metalurškega podjetja zaradi omejitev roka prisotnosti tujih strokovnjakov na ozemlju Ruske Federacije že na meji neuspeha. Velike gradbene objekte v Rostovski in Moskovski oblasti je ovirala nezmožnost pridobitev kvot za zaposlovanje gradbenih inženirjev za tekoče leto (zahtevki za kvote FMS za naslednje leto sprejema do 1. maja tekočega leta, torej dejansko leto – leto in pol pred zaposlitvijo sodelavcev, kar ne ustreza logiki sodobnega poslovanja, ki aktivno uporablja začasno najemanje). V vseh navedenih primerih so se morale vmešati najvišje osebnosti v regiji ali pa zvezna vlada Ruske Federacije.  

 

Jurij EGOROV – direktor za koordinacijo projektov vseruske družbene organizacije Poslovna Rusija – je prisotne podjetnike pozval, naj v odgovor na nastajajoče težave z migracijskimi ureditvami izdelajo konkretno koncepcijo, ki bi poenostavila administrativne ovire, da bi lahko nadalje lobirali pri političnem državnem vodstvu.. 

 

Kot enega od ukrepov, ki bi omogočil poenostavitev procedure urejanja delovnega dovoljenja, je Sergej TKAČUK – direktor Meddržavnega migracijskega centra – predlagal, naj se uporabi sistem zavarovanja strani, ki vabi - delodajalca pred neodhodom tujih državljanov. Natalja LEONOVA in Mihail KUZ’MIČEV iz pravne družbe A3 Group sta poudarila, da so vsi poskusi, da bi se migracijska zakonodaja spremenila, naleteli na ogromen upor administrativnega in zakonodajnega aparata, ki zahtevata bolj reprezentativen pojav podjetništva ali primerno poenostavitev statusa ruskih izseljencev v tujih državah.   

 

Tako bi bilo za večje spremembe na tem področju in dejansko povečanje delovnega kapitala Rusije v obliki tujih strokovnjakov potrebno uravnotežiti pozicijo tujega in ruskega podjetništva, družbenih združenj, pa tudi politična volja, tako regijskih kot zveznih oblasti. 

Več

 

Poročilo za javnost Od carinske zveze k Enotnemu gospodarskemu prostoru: perspektive in praksa 15.09.2011

 

                                              

15. septembra 2011 je v konferenčni dvorani Asociacije menedžerjev potekalo srečanje, na katerem so v praksi obravnavali vprašanja realizacije carinske zveze Rusije, Belorusije in Kazahstana, pa tudi perspektive nadaljnjih integracij treh držav v enoten gospodarski prostor.

 

S poročilom o meddržavnih sporazumih, ki bodo začeli veljati s 1. januarjem 2012, in delu Komisije carinske zveze je nastopila Anna Sysoeva, namestnica direktorja oddelka za vzpostavitev Enotnega gospodarskega prostora (EGP) na Ministrstvu za gospodarski razvoj RF. Razvoj zdrave konkurence, katerega mora zagotoviti EGP, bo začel resnično delovati šele, ko bodo, poleg carinske zveze, usklajeni sistemi certificiranja in tehničnih ureditev, valutna in migracijska politika, sodni sistem ter zagotovljena zaščita intelektualne lastnine.

 

Andrej Kirienkov, generalni direktor OOO Customs RUS se je ustavil na vrsti praktičnih vprašanj glede določitve kod Blagovne nomenklature zunanje trgovine (TNVED) in popravka carinske vrednosti ter pojasnil, da lahko v primeru pravilne utemeljitve in predložitve potrebnega seznama dokumentov uvoznik pred Zveznim carinskim uradom zagovarja svojo pozicijo. Strokovnjak je opozoril, da po odprtju notranjih meja carinske zveze in po ukinitvi vrste carinskih točk v moskovski regiji, Zvezni carinski urad z letom 2012 uvaja sistem elektronskega deklariranja uvoženega blaga. Po besedah Andreja Kirienkova nam praksa kaže, da se Zvezni carinski urad, ker deluje na ruskem pravnem polju, pogosto ravna po nacionalnih carinskih zakonikih in zakonodaji RF in ne po medvladnih pogodbah ali sklepih carinskih organov držav Zveze. Zato je bolje, da se potrebne carinske formalnosti izvajajo v državi, kamor je blago namenjeno.

 

Rusijo, ki za zdaj še ni vstopila v WTO, prištevamo k državam z največjo količino varnostnih ukrepov. Vendar pa se lahko postavka carinskih dajatev popravi v primeru pravilne uporabe instrumentov lobiranja, ki jih je predstavil Vjačeslav Evseev, direktor centra carinsko-tarifne in netarifne ureditve. V povprečju traja proces usklajevanja z organi vlade RF in Komisijo carinske zveze od 1. do 3. let. Po mnenju strokovnjaka se stroški usklajevanja na koncu povrnejo na račun zmanjšanja zneskov, ki jih je potrebno plačati Zveznemu carinskemu uradu. Dajatve od carinskih pristojbin znašajo približno 34 % zveznega proračuna (od teh delež uvoznih dajatev znaša 12 %), zato mora uvoznik utemeljiti zmanjšanje dohodkov proračuna tako, da to argumentira z vzpostavitvijo sodobne konkurenčne proizvodnje, ki zahteva dobavo unikatnih elementov, strategijo zaščite domačega trga ali pa kombinacijo dejavnikov.

 

Predstavljena poročila so izzvala burno razpravo tako s strani povabljenih ruskih družb kot tudi s strani slovenskih uvoznikov. Praksa kaže, da sistemske novosti, ki so usmerjene v integracijo trgov treh držav, družbe pogosto razlagajo kot dodatne prepreke, ki povzročajo stroške reorganizacije poslovnih postopkov in logistike. Strokovnjaki so pripravljeni individualno nadaljevati delo z družbami.

 

Klub bi se želel zahvaliti Komiteju Asociacije menedžerjev Rusije,Veleposlaništvo Republike Slovenije, oddelku za vzpostavitev Enotnega gospodarskega prostora Ministrstva za gospodarski razvoj RF, pa tudi strokovni ekipi za intenzivno delo med seminarjem.

 

Seznam udeležencev seminarja

Več

 

Poročilo za javnost Poslovanje v Rusiji: stereotipi in resničnost 24.11.2011

 

24. novembra je v konferenčni dvorani Mariborske razvojne agencije potekal seminar Poslovanje v Rusiji: stereotipi in resničnost, katerega je na povabilo vodil izvršni direktor Slovensko-ruskega poslovnega kluba Yury Praslov.

 

Gostje seminarja so bili predstavniki več kot 15 podjetij, ki predstavljajo proizvodni in servisni potencial štajerskega gospodarstva: Tovarna olja Gea, Marles hiše, Interdent, LUKS, DVERI-PAX, Aerodrom Maribor, Štajerski tehnološki park in drugi. Po predstavitvi znanih stereotipov o Rusiji je vodja seminarja zbrane seznanil s pogoji poslovnega razvoja, pa tudi novimi perspektivami, ki se odpirajo s 1. januarjem 2012 v zvezi z nadaljnjo integracijo Rusije, Kazahstana in Belorusije v Enoten gospodarski prostor.

Gostom so predstavili tudi praktična priporočila glede iskanja možnosti sodelovanja z ruskim trgom tako prek kluba, kot tudi drugih organizacij, ki sodelujejo pri razvoju rusko-slovenskih odnosov. Živahno razpravo so povzročili osebni primeri podjetnikov, ki so že vstopili na ruski trg. V okviru razprave so si izmenjali svoje izkušnje in opozorili druga podjetja na mogoče napake.

 

Gostje so se strinjali s tem, da vstop na tako konkurenčen trg spremljajo mnoge ovire, vendar pa hitro rastoče rusko gospodarstvo za Slovenijo predstavlja logičnega vzhodnega partnerja, tako z gledišča izvoza blaga in storitev, kot z gledišča tujih investicij.

 

Poleg tega se bo morala Slovenija sama še močno potruditi, da se bo v Rusiji utrdila ne le kot partner na področju turizma in energetske oskrbe, temveč tudi kot eno od najbolj inovativno obsežnih gospodarstev EU, ki lahko Rusom ponudi svoje napredne proizvodne tehnologije in najboljše prakse na področju upravljanja.

 

In končno – status evropske kulturne prestolnice v letu 2012 bi Mariboru moral omogočiti, da postane zanimiv med drugim tudi ruskim kolektivom, kar je pomembno, saj le naravne kulturne vzporednice pripomorejo k ustvarjanju aktivnega poslovnega sodelovanja.

 

Klub bo nadaljeval s sodelovanjem s podjetji regije v obliki individualnega svetovanja.

Več

 

Poročilo za javnost Srečanje članov Slovensko-ruskega poslovnega kluba 28.09.2011

 

28. septembra je v prijetni restavraciji v centru Moskve potekalo srečanje članov Slovensko-ruskega poslovnega kluba in udeležencev sejma Dental Expo, ki je prav tako potekal v Moskvi.

 

Inovativni stomatološki materiali in tehnologije sestavljajo celo skupino slovenske medicinske industrije. Najnovejše konstruktivne stomatološke rešitve podjetij Polident in Interdent, ki so prisotne že na vseh celinah sveta, so že del ponudbe ruskih zobozdravnikov, ki imajo sedaj tudi priložnost, da se izobražujejo v posebnih izobraževalnih središčih. Podjetje Fotona na ruski trg dobavlja najnovejše laserje, ki jih samo proizvaja, je enkraten primer preusmeritve visoke tehnologije na področje zdravstva: minimalno invazivno kirurgijo, ginekologijo, neboleče načine zdravljenja zob in estetsko medicino.

 

Delo kluba v letu 2011 je predstavil direktor Yury Praslov, ki je osvetlil osnovne težave, s katerimi se srečujejo slovenski uvozniki. Udeleženci srečanja so se strinjali, da so carinske in administrativne procedure največja ovira, ki upočasnjuje razvoj trga in promet med državama. Poleg tega pristojni organi Carinske zveze aktivno razpravljajo o poenostavitvi in poenotenju postopkov. Direktor komiteja za zunanjetrgovinske dejavnosti pri Asociaciji menedžerjev Rusije Oleg Palad'ev se je ustavil na možnostih, ki se podjetnikom odpirajo v zvezi z integracijskimi procesi Rusije, Kazahstana in Belorusije ter Enotnega gospodarskega prostora, ki bo oblikovan do leta 2015.

 

Neuradno vzdušje je gostom iz Slovenije omogočilo, da so si z moskovskimi predstavniki slovenskih podjetij izmenjali izkušnje glede poslovanja v Rusiji.

Več

 

Poročilo za javnost Slovesnost pred Rusko kapelico pod Vršičem 31.07.2011

 

31. julija 2011 je pri Ruski kapelici na prelazu Vršič potekala slovesnost v spomin na ruske vojake in častnike, ki so med prvo svetovno vojno tu izgubili življenje. V surovih Julijskih Alpah se je v začetku prejšnjega stoletja nahajalo taborišče za vojne ujetnike, ki so gradili gorsko cesto. Leta 1916 je pod plazom ostalo ujetih več kot 300 ruskih vojakov, skupno pa je v hudih bojih prve svetovne vojne na alpski fronti življenje izgubilo približno milijon ljudi. Cesto so poimenovali »Ruska cesta«, prebivalci Slovenije pa so na kraju, kjer so vojaki izgubili življenje, zgradili kapelico s skupnim grobom, kjer počivajo posmrtni ostanki približno 300 ruskih vojakov. Slovenski predsednik dr. Danilo Türk in Predsednik Državne Dume Ruske Federacije Boris Grizlov sta ob spomeniku z napisom »Sinovom Rusije« položila venca.

 

V svojem govoru je Boris Grizlov izrazil hvaležnost državljanov Rusije prebivalcem Slovenije za to, da so ohranili spomin na ruske vojake. »Julijsko slovesnost pod Vršičem se z vsakim letom udeleži vse več ljudi. Med prisotnimi lahko danes vidimo predstavnike vseh generacij. Prepričan sem, da se bo prijateljstvo med našima državama v prihodnosti še bolj utrdilo«, je izjavil Boris Grizlov.

 

Predsednik Slovenije Danilo Türk je v svojem nagovoru poudaril, da so posledice prve svetovne vojne položile temelje protislovjem med evropskimi državami, ta pa so porodila kult nasilja in nestrpnosti, katerega so evropske države čutile celo 20. stoletje. »Zavedati se moramo, kako dragocen je mednarodni mir, ki ga v Evropi uživamo sedaj, in kako resna morajo biti naša prizadevanja za ohranitev in krepitev miru.« S citatom pisatelja Leva N. Tolstoja je Türk poudaril, da je »resnični napredek družbe v čedalje trdnejši povezanosti ljudi.

 

Predsednik Türk je podprl težnje Rusije, da bi se vize med Rusijo in EU ukinile, vstop Rusije v WTO in gradnjo sistema energetske varnosti v Evropi, v kateri ima Slovenija kot udeleženec projekta Južni tok vlogo strateškega partnerja.

Več

 

Poročilo za javnost POSEBNA PRILOGA O SLOVENIJI V VODILNI RUSKI REVIJI "EXPERT" 14.06.2011

 

Uprava Slovensko-ruskega poslovnega kluba se zahvaljuje partnerjem posebnega projekta pregleda Slovenije, ki je ta teden izšel v vodilni ruski poslovni publikaciji Ekspert.

 

Zahvaljujemo se Veleposlaništvu Republike Slovenije, Javni agenciji za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), skupini Koks, predstavništvu Nove Ljubljanske banke, družbam Unior, Energoplan in Riko, skupini podjetij Iskratel in Gorenje ter Turistični zvezi Slovenije.

 

Priprava projekta ne bi bila mogoča brez aktivnega sodelovanja direktorice za mednarodne projekte revije Ekspert Irine Maslove, urednika publikacije Olge Vlasove, menedžerja projekta Tatjane Lukinyh, kolektiva avtorjev v sestavi Olge Vlasove, Alekseja Bulanova, Alekseja Grammatčikova, Veronike Gudkove, Gevorga Mirzajana ter Aline Ljubimske.

 

Upamo, da bodo izbrani materiali ruskemu bralcu omogočili sestaviti popoln vtis o sodobni situaciji v Republiki Sloveniji, ki se v naslednjih dneh bliža 20. obletnici svoje neodvisnosti.

Več

 

Poročilo za javnost Forum slovenskih inovacij v Moskvi 08.06.2011

 

 

 

8. junija 2011 je v Centru mednarodne trgovine v okviru bližnjega praznovanja 20. obletnice samostojnosti Republike Slovenije pod pokroviteljstvom Veleposlaništva Republike Slovenije, vseruske družbene organizacije Poslovna Rusija, JAPTI in moskovske agencije MAPEI potekal forum slovenskih inovacij.

 

Cilj foruma je bil, da se ruskim gostom predstavijo inovativne rešitve najmočnejših panog slovenskega gospodarstva: IKT, predelovalne industrije, projektiranja in gradnje, ekologije, pa tudi zdravstvenega sektorja.

 

Veleposlanica Republike Slovenije, njena ekscelenca Ada Filip-Slivnik je v svojem nagovoru pozvala ruske in slovenske poslovneže, naj aktivneje izkoristijo potencial gospodarskega sodelovanja, kar bi ustrezalo tudi duhu medsebojnih tesnih političnih vezi, ki sta jih vzpostavila predsednika obeh držav.

 

Sopredsednik Slovensko-ruskega poslovnega kluba, ki je prisotne nagovoril za veleposlanico, se je strinjal, da bi lahko inovativnost slovenskega gospodarstva, pomnožena s količino nalog, ki čakajo Rusijo, postala v Rusiji eden od katalizatorjev procesov modernizacije.

 

Direktor investicijskega urada sklada Skolkovo Aleksandr Lupačev je navedel panoge, ki so za investicije sklada prioritetne in lahko položijo temelje inovacijskega razvoja v Rusiji. Med te je prištel informacijske tehnologije, energetiko, biomedicino ter vesoljske in jedrske tehnologije.

Vladislav Davydov je poudaril, da je razvoj informacijskih tehnologij neposreden pogoj za povečanje proizvodnih kapacitet v sektorjih, kot so transport, distribucija električne energije, medicina in javna uprava, in predstavil rešitve, ki jih skupina Iskratel, ki je v Rusiji že opremila 20 odstotkov fiksnih omrežij, na ruskem trgu že ponuja; rešitve, kot so intelektualni dostop, multimedijsko jedro, sistemi naročniškega in korporativnega oskrbovanja, integracija komunikacijskih platform različnih generacij itd. V sodelovanju z Ministrstvom za obrambo, izredne situacije in odpravo posledic naravnih nesreč je skupina pristopila k realizaciji vrste socialno pomembnih federalnih projektov v Rusiji, kot je na primer enotna številka 112 za prvo pomoč.

 

Skupno delo ruskih in slovenskih strokovnjakov na posodabljanju metalurške proizvodnje se nadaljuje tudi na območju Slovenije, kjer je ruska skupina Koks leta 2006 kupila 55 odstotkov delnic Slovenske industrije jekla, katero je na forumu predstavil podpredsednik Andrej Zubickij. Med izpolnjevanjem investicijskega programa, ki je v zadnjih štirih letih presegel 300 milijonov evrov, jim je v letu 2010 uspelo zmanjšati porabo električne energije, potrebne za proizvodnjo, za kar 20 odstotkov v primerjavi z letom 2000. V istem času se je količina tovarniških izpustov CO2 zmanjšala za več kot 25 odstotkov.

 

Perspektivne rešitve na področju projektiranja elektroenergetskih objektov je predstavil Matjaž Kumel iz skupine Corona, najnovejše tehnologije predelave na področju lesnopredelovalne industrije in lesenih gradenj pa generalni direktor in lastnik skupine Ledinek Pavel Ledinek.

 

Na forumu sta gradbeniške in infrastrukturne rešitve predstavili družbi Trimo in Energoplan. Prva od njiju predstavlja inovativno proizvodnjo fasadnih plošč, ki imajo poleg funkcionalnih lastnosti tudi odlično zunanjost. Skupina Esot, ki jo v Rusiji predstavlja podjetje Esotech, je pripravljena ruskim mestom in tovarnam ponuditi tehnologije s področja obdelave in priprave vode.

 

Saša Jakoš, predstavnica združenja Slovenia Medical, je zaključila temo o vodi s predstavitvijo prednosti slovenskih tehnologij na področju diagnostike in zdravljenja bolezni, kjer slovenske terme in visokokvalificirani zdravniki vsakemu pacientu zagotavljajo individualen pristop. Slovensko-ruski poslovni klub se zahvaljuje skupini Koks in Esot ter podjetju Droga Kolinska za pomoč pri pripravi foruma.

Več

 

Poročilo za javnost Poslovni zajtrk "Kakovost in kultura potrošništva v Rusiji" 17.02.2011 - 17.02.2011

 

17. februarja 2011 sta Veleposlaništvo Republike Slovenije in Slovensko-ruski poslovni klub organizirala delovno kosilo, na katerem sta za isto mizo zbrala slovenske proizvajalce živilske industrije, predstavnike ruskih trgovskih verig in podjetnike, ki delujejo na trgu živilskih izdelkov visoke kakovosti.

 

V uvodnem govoru je veleposlanica Republike Slovenije Njena ekscelenca Ada Filip-Slivnik izrazila upanje, da bodo ruske gospodinje na policah v trgovinah lahko kmalu videle več izdelkov z oznako »Izdelano v Sloveniji«, partnerji trgovine na drobno pa bodo našli kanale za dobavo visokokakovostnih in ekološko čistih izdelkov, ki jih nudi slovenska živilska industrija.

 

Med delovnim kosilom, ki je bilo sestavljeno iz slovenskih tradicionalnih jedi, so bila predstavljena vina blagovnih znamk Dolc in Istenič, medica "FerMedica", brezglutenske sladice podjetja Klasje, pa tudi linija izdelkov zdrave prehrane skupine DrogaKolinska.

 

Zbrani so izjavili, da so slovenska vina s svojim manjšim obsegom proizvodnje cenjena enako kot vodilna na trgu, sedaj pa slednja po kakovosti tudi presegajo. Slovenska vina, ki so v Rusiji praktično neznana, so že osvojila okus ne le tistih, ki cenijo redko vino v restavracijah Novega in Starega sveta, temveč tudi plemičev z dvora Njenega Veličanstva kraljice Velike Britanije.

 

Distributerji in predstavniki trgovskih verig »Behetle« in »Azbuka vkusa« so poudarili perspektivnost dejavnosti na področju mlečnih izdelkov, sušenega mesa (pršut), bučnega olja, konzerviranih izdelkov in vina, seveda pod pogojem ustrezne marketinške podpore, ki bi v glavah končnih uporabnikov uspešno oblikovala pojem »kakovost iz Slovenije«.

 

Vinski kleti Dolc in Istenič sta predlagali degustacijo lastnih izdelkov in zagotovili, da bosta naredili vse, da bi zainteresiranim ruskim partnerjem ponudili potrebne dodatne količine.

 

Klub se Veleposlaništvu Republike Slovenije zahvaljuje za skupno delo na povišanju potrošniške kakovosti in kulture v Rusiji.

Več

 

Poročilo za javnost poslovni zajtrk "Investicijsko sodelovanje Rusije in Slovenije" 17.11.2010 - 17.11.2010

 

 

V sklopu obiska predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka v Ruski Federaciji je 17. novembra 2010 v President hotelu potekal delovni zajtrk na temo Investicijsko sodelovanje Rusije in Slovenije: združujemo slovanske vzporednice.

 

Organizatorji dogodka so bili: Veleposlaništvo Republike Slovenije v RF, Slovensko-ruski poslovni klub, Ruska Asociacija menedžerjev in Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije.

 

Zajtrk je odprla Darja Radič, ministrica za gospodarstvo Republike Slovenije, v svojem nagovoru pa je poudarila, da se Slovenija trudi povišati raven investicijskih aktivnosti med obema državama.

 

S predstavitvijo investicijskih razmer v Sloveniji je nastopil Zoran Stamatovski, direktor sektorja za neposredne investicije pri Javni agenciji Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije.

 

Kot je dalje komentiral Ruben Vardanyan, predsednik sveta direktorjev IK Trojka-Dialog, je za povišanje ravni investicij potrebno ustvariti osnovne pogoje: povečati intenzivnost kulturne izmenjave prek povečanja turističnega pretoka in minimizacije formalnosti za pridobitev vize, Rusiji pokazati inovacijsko privlačnost slovenskega gospodarstva, pa tudi ustvariti ozračje zaupanja med poslovneži obeh držav.

 

Primer uspešne ruske investicije v slovensko gospodarstvo je predstavil Andrej Zubickij, prvi namestnik generalnega direktorja OOO Promyshlenno-metallurgicheskij holding, ki je že leta 2006 vstopil v vrste strateških investitorjev Slovenske industrije jekla (SIJ).

 

Miran Bevec, direktor za regijo Vzhodna Evropa pri družbi KRKA, je poudaril, da vodilna družba slovenske farmacevtske panoge stremi k povišanju ravni lokalizacije svojega poslovanja v Rusiji, tako da dosega delež ruske proizvodnje do 70 % skupnega obsega, zaradi česar predvidevajo investicijo v razvoj proizvodne baze v Rusiji, ki bo znašala približno 135 milijonov evrov.

 

Dmitrij Lisenkov, direktor Rosnano, in Oleg Alekseev, podpredsednik sklada Skolkovo, sta slovenske družbe povabila k sodelovanju pri inovacijskem procesu, ki se v Rusiji spodbuja in v katerem imajo vodilno vlogo visoke tehnologije. Izrazila sta tudi prepričanost, da lahko slovensko gospodarstvo Rusiji veliko ponudi.

 

Temo visokih tehnologij kot katalizatorja razvoja investicij je nadaljeval Vladislav Davydov, generalni direktor IskraUralTel, ki je predstavil uspešen primer pretvorbe podružnice slovenske telekomunikacijske skupine v polnovrednega ruskega proizvajalca.

Sergej Frank je izpostavil pomembne medkulturne dejavnike, ki pripomorejo k vzpostavljanju dialoga, in pri tem poudaril, da Slovenci po sorodnosti z Rusi nimajo veliko konkurentov.

 

Udeleženci delovnega zajtrka so se strinjali, da obstaja v odnosu med Slovenijo in Rusijo ogromen in za zdaj še neizkoriščen potencial investicijskega sodelovanja, ki bo v prihodnosti raslo ne le na področju političnega sodelovanja, ampak tudi s povečanjem občečloveških povezav med državljani obeh držav.

 

 

Več

 

Poročilo za javnost Obletnica Kluba 15.10.2010

 

  

15. oktobra 2010 je minilo že eno leto od registracije Slovensko-ruskega poslovnega kluba v Ruski Federaciji


Na ta dan so prišli Klubu čestitati ustanovitelji, člani, partnerji in prijatelji Kluba, s katerimi smo se lotili tega kompleksnega projekta. Kot uradni partner večera je nastopila družba ISKRATEL, ki je vodilno slovensko podjetje na področju visokotehnoloških rešitev. Kot je poudaril direktor predstavništva Iskratel v Moskvi Robert Kuzmič, se Klub opazno trudi na področju združevanja interesov slovenskih poslovnežev, delujočih v Moskvi.


Ob povzetku letnih rezultatov je sopredsednik g. Metod Dragonja poudaril, da je bila v letu delovanja v sodelovanju z vodilnimi strokovnjaki iz Rusije in Slovenije organizirana cela vrsta seminarjev in srečanj, posvečenih aktualnim vprašanjem rusko-slovenskega sodelovanja. Dobljen je bil razpis za podporo dejavnosti Kluba s strani Ministrstva za gospodarstvo Slovenije in agencije JAPTI. Objavljena je bila spletna stran Partnerstva, poleg tega pa poteka aktivno delo na projektih posameznih slovenskih družb, ki želijo vstopiti na ruski trg. V pripravi je izdaja specializirane revije o Sloveniji, v polnem teku pa so že priprave na obisk slovenskega predsednika v Rusiji, ki je predviden za 17. – 19. novembra.


Posebna gosta prazničnega večera sta bila Manca in Ben Izmajlova, ki sta primer živahnega kulturnega sodelovanja med Rusijo in Slovenijo. Zbrani so imeli možnost slišati enkraten glas Mance Izmajlove, prav tako pa so lahko tudi sami zapeli ob znanih melodijah z njenega repertoarja. Z navdušenjem je bila sprejeta zamisel Olega Rezničenka, da se napiše himna Kluba.

 

Kot je dejal Ivan Potemkin, partner Kluba iz Ruske asociacije menedžerjev, je organizatorjem večera v središču Moskve uspelo ustvariti prisrčno slovensko vzdušje.

 

Več

 

Poročilo za javnost Kompleksno zagotavljanje varnosti pri gradnji in rekonstrukciji objektov 15.06.2010

 

Ni skrivnost, da je varnost zadnje čase ena od ključnih zahtev, ki jih je v Rusiji potrebno upoštevati pri gradnji.

 

15. junija 2010. leta so se v sejni dvorani Veleposlaništva Republike Slovenije na vabilo kluba sestali strokovnjaki, ki to nalogo rešujejo na federalni ravni, med drugim tudi na objektih prihodnjih olimpijskih iger, ki bodo leta 2014 potekale v mestu Soči.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Več

 

Poročilo za javnost Uspeh. Pasti za vodilne. 03.06.2010

 

3. junija 2010. leta je Slovensko-ruski poslovni klub v sodelovanju z Ruskim združenjem menedžerjev organiziral seminar profesorja poslovne šole »Skolkovo« in IEDC-Bled, Pierra Kassa.
 

 
 
 
 
 
Slovensko-ruski poslovni klub se za aktivno sodelovanje pri pripravi seminarja zahvaljuje vodilnim Združenja menedžerjev in Poslovne šole IEDC-Bled.
 
 
 
 
 

Več

 

Poročilo za javnost Globalni ruski forum v Ljubljani 16.05.2010 - 17.05.2010

 

Описание1 Описание2
16. in 17. maja 2010. leta je prvič v Sloveniji potekal globalni Ruski poslovni forum, na katerem so se srečali predstavniki več kot 20 držav sveta. Razpravljali so o vprašanjih vključevanja Rusije kot ključnega partnerja EU in ZDA in članice kluba BRIC v procese globalizacije svetovnega gospodarstva. Udeležence foruma sta pozdravila slovenski predsednik dr. Danilo Türk in predsednik vlade Borut Pahor. Poudarila sta poseben status odnosov z Rusko Federacijo tako na političnem, kot tudi gospodarskem in kulturnem področju.
 
 
Описание1 Описание2
 
Slovensko-ruski poslovni klub je aktivno pripomogel k vključevanju ruskih korporacij, družbenih in poslovnih organizacij v delo foruma. Udeleženci so izrazili prepričanje, da je organizacija podobnih globalnih gospodarskih srečanj zelo koristna za premagovanje ovir za medsebojno sodelovanje in utrjuje medsebojno zaupanje.

 

 

 

 

 

 

Več

 

Poročilo za javnost Vodenje v kriznih časih 31.03.2010

 

31. marca 2010. leta se je v konferenčni dvorani Veleposlaništva Republike Slovenije v Moskvi odvijalo zasedanje Slovensko-ruskega poslovnega kluba. Gostja tokratnega srečanja je bila dekanja in direktorica IEDC poslovne šole Bled – članica nadzornega sveta Moskovske šole za upravljanje «Skolkovo», prof.dr. Danica Purg.
 

V delu Kluba so sodelovali veleposlanica Republike Slovenija v Ruski Federaciji, gospa Ada Filip-Slivnik, menedžerji Združene korporacije za gradnjo letal, podjetij Gorenje, Nova Ljubljanska banka, Trimo, KRKA, Stada-Nizhfarm in mnogih drugih.
 

Med gosti srečanja so bili opaženi tudi novinarji časopisa Vedomosti in drugih poslovnih medijev.

 

Več

 

Poročilo za javnost Bankrot je lahko tudi način, s katerim podjetje rešimo iz krize 27.01.2010

 

 

27. januarja 2010. leta je v konferenčni dvorani Veleposlaništva Republike Slovenija potekalo tretje zasedanje Slovensko-ruskega poslovnega kluba, na katerega sta bila kot govornika povabljena Anna Nehina in Dmitrij Andreev, voditelja „Laboratorija protikriznih raziskav“ d.o.o., družbe, ki že več kot 10 let nudi usluge ruskim in tujim klientom na področju arbitražnega upravljanja.        

 
Prisotnim je bil predstavljen tudi načrt dela Slovensko-ruskega poslovnega kluba. Izvršni direktor Jurij Praslov in ustanovitelji Kluba so pozvali podjetja, da bolj aktivno sodelujejo pri ustvarjanju in oblikovanju komunikacijskega prostora, ki združuje interese poslovnežev iz dveh držav.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Več

 

Poročilo za javnost Tek s preprekami ali kako uvajati inovacije na reguliranem trgu 15.10.2009

 

15. oktobra 2009. leta je v prostorih Ruske asociacije menedžerjev potekalo drugo srečanje Slovensko-ruskega poslovnega kluba z namenom obravnavati inovativno prakso podjetij v razmerah_ ko postanejo trig v Rusiji čedalje bolj regulirani.

 
Glavni gost srečanja je bil Andrej Mladencev, direktor Inštituta praktičnih inovativnih rešitev, z bogatimi izkušnjami kot generalni direktor farmacevtske družbe »Nižfarm« in bivši namestnik načelnika Roszdravnadzora. Kot moderator je poskusil ovreči nekatere mite o ruski poslovni praksi, kar mu je tekom okrogle mize tudi v veliki meri uspelo.
 
 Srečanja so se udeležili tudi predstavniki veleposlaništva Republike Slovenije v Ruski Federaciji na čelu z veleposlanico gospo Ado Filip-Slivnik.

Več

 

.

регистрация
восстановление
O klubu   |   Prireditve kluba   |   Slovenija-Rusija   |   Klub priporoča   |   Članstvo v klubu   |   Člani kluba

© 2010 Nekomercialno partnerstvo «Slovensko-ruski poslovni klub»